Дошкільний заклад № 349 м.Дніпро
Звіт завідувача за 2016-2017 навчальний рік

Звіт

завідувача Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 349 "Дніпровської міської ради

Шаповалової Галини Дмитрівни

перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2016-2017 навчальний рік.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений згідно “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

2. СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад освіти        № 349» розташований у типовому приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча № 59. Дошкільний заклад введено в експлуатацію у 1987 році.

Проектна потужність – 220 місць, відвідує дошкільний заклад – 348 дітей.

Функціонує 12 груп, з яких 4 – групи раннього віку, 8 – групи для дітей дошкільного віку.Відвідують дошкільний заклад діти віком від 2 до 6(7)років.

Дошкільний заклад  працює  10,5 годин, та чергова група  - 12 годин.

Дошкільний навчальний заклад  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України;
 •  Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 •  Закон України "Про мови в Україні"
 • Закон України "Про охорону дитинства"
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"
 • Указ Президента України "Національна доктрина розвитку освіти"
 • Конвенція ООН Про права дитини
 •  Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"
 •  Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
 •  Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 • Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 •  Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах» 
 •  Наказ МОНМС України від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"
 • Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

 ​     КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 349 ДМР здійснює свою діяльність відповідно власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2016 до 31.05 2017, а також планом на оздоровчий період з 01.06.2017 до 31.08.2017 року.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

  - збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;

 -  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

 -  забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Головною метою роботи ДНЗ № 349 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

КЗО " ДНЗ № 349»  ДМР здійснює свою діяльність відповідно власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2016 до 31.05 2017, а також планом на оздоровчий період з 01.06.2017по 31.08.2017 року.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Головною метою роботи ДНЗ № 349 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Діяльність колективу  дошкільного закладу протягом навчального року була  спрямована  на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей,
 • формування їх особистості
 • розвиток творчих здібностей та нахилів,
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту,
 • виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники, батьки (особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

Кадрове забезпечення дошкільного закладу

      Навчання та розвиток дітей в закладі забезпечують 56 працівників , серед яких 25 педагогів, з них - завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, , 2 музичних керівника, 2 інструктори  з фізичного виховання, , 18 вихователі та 38  працівників обслуговуючого персоналу.

      Завідувач ДНЗ – Шаповалова Галина Дмитрівна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи - 25 років, стаж роботи на посаді  - 9 років.

      Вихователь-методист – Алексєєва Оксана Олегівна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи- 4 роки.

      Заступник завідувача з господарчих питань – Дякова Лілія Вікторівна, освіта професійно-технічна, стаж роботи - 4 роки

 

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань району для вихователів та музичних керівників, курсів підвищення кваліфікації кадрів, а також шляхом навчання педагогів  в ВУЗах за  педагогічними спеціальностями.

      У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації.

      Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за N 1417/23949.

      Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо.

      У 2016 – 2017 навчальному році всі педагоги  у різний спосіб підвищили свій професійний рівень:. Вихователь Марцина І.Ю. закінчила Дніпропетровський  педагогічний  коледж,вихователь Кормило В.Л.  закінчила Бердянський державний  педагогічний університет , вихователь Алексєєва О.О., Гречка Л.Г., Михайленко Є.О.навчаються у педагогічних  ВУЗах України.

      У 2016 – 2017 навчальному році 2 педагога  підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. Рішенням атестаційної комісії закладу вихователям  Ільїній Т.О.та Устименко О.Є.. було присвоєно 9  тарифний розряд  В процесі атестації педагоги провели ряд колективних переглядів, проведенні педагогічних рад, виступали на батьківських зборах, звітували щодо своєї професійної діяльності перед колективом. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії.

Для поліпшення якості фізкультурно-оздоровчої роботи спортивна зала поповнена допоміжним, нестандартним спортивним обладнанням до виготовлення якого були залучені вихователі, батьки і студенти педагогічного коледжу, які проходили практику на базі дошкільного закладу.

Велика увага приділена фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми та профілактиці захворювань  дорослих.

   Колектив плідно працював над підвищенням рівня психолого-педагогічної культури кожного члена колективу та батьків, вдосконаленням системи психологічного супроводу розвитку особистості дітей.

Належна увага приділена охороні життя та здоров'я дітей, профілактиці дитячого травматизму та пропаганді здорового способу життя в сім’ях. Педагоги прийняли активну участь в обговоренні теми під час педагогічної наради «Охорона життя і здоров'я дітей засобами валеологічного виховання». Активні форми методичної роботи (майстер-класи, бліц - турніри, дискусії, круглі столи) використані під час проведення нарад, педгодин, семінарів

Для молодих спеціалістів – випускників Дніпропетровського педагогічного коледжу було організовано роботу  консультативного пункту.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи. Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників ДНЗ з їх успішністю в перших класах ЗСШ № 46 свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

Вихователями всіх вікових груп проводиться робота з сім'єю відповідно до умов життя, складу сім'ї, психологічного клімату. Практикуються тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори, залучаються батьки до участі в конкурсах, святах, розвагах і т.д.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.        

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється  «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування».  Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Організація харчування відбувається згідно 10 – денного меню, затвердженого завідувачем відділу освіти та узгодженого з санітарною службою

Рівень виконання натуральних норм харчування становить по окремих продуктах від 60 до 90 %.:

( забезпечення м'ясними продуктами становить 109% - дошкільники та 80%- ранній вік, рибою 101% дошкільний вік та 69% - ранній, молочними на 67%, сир кисломолочний – 88%, свіжі овочі – 76%.В повному обсязі діти отримують вершкове масло, крупи, борошно, хліб, картоплю, фрукти ,  яйця, твердий сир, сметана, соки.

 

Грошові норми харчування:

ранній вік – 11гр.38 коп ;

дошкільний вік – 13гр.48 коп ..

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні. Плануємо і надалі  планувати та проводити  роботу по покращенню організації харчування та постійно інформувати  батьків про стан харчування дітей в ДНЗ .

Протягом 2016-2017 навчального року робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя.

 Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності.

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу

      Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в ДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна і музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний; всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам, завдяки спільній  батьків і вихователів груп.

      Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ:

 на початку навчального року проводиться засідання батьківського комітету, де складається та затверджується бізнес-план на навчальний рік, порушуються клопотання до депутатів для надання фінансової допомоги у вирішенні питання покращення матеріально-технічної бази.

     Джерела фінансування:

      Бюджетні кошти йдуть на:

 Оплату комунальних послуг (електроенергії, водопостачання, теплової енергії, телефону, вивіз сміття) заробітна плата .

Проведення ремонтних робіт протягом навчального року

Спонсорська благодійна допомога батьків допомагає підтримувати в належному стані пиміщення дошкільного закладу, приміщення  вікових груп

Протягом 2016-2017 навчального року  придбані товари та виконані наступні роботи:

 

Заходи

Джерело

фінансування

Термін

1

Заміна світильників надвірного освітлення

Батьківські

кошти

жовтень

2

Заміна вхідних дверей

Батьківські

кошти

листопад

3

Заміна дверей на метолопластикові

Батьківські

кошти

листопад

4

Ремонт санвузла

Батьківські

кошти

грудень

5

Ремонт  коридору з утепленням  дверей    

Батьківські

кошти

грудень

6

Ремонт пральної машини

Батьківські кошти

грудень

7

Заміна каналізації в басейні

Батьківські кошти

лютий

8

Заміна каналізації в групах

Батьківські кошти

лютий

9

Встановлення водонагрівача в душових басейну

Батьківські

кошти

березень

10

Фарба

Батьківські кошти

квітень

11

Придбання меблів

Батьківські кошти

квітень

12

Демонтаж та встановлення вхідних дверей

Батьківські кошти

квітень

13

Ремонт групових приміщень                        гр. 9,11,8,6,7,12

Батьківські кошти

Травень-серпень

14

Ремонт вікон із заміною на металопластикові

Депутатські кошти

листопад

Фінансовий звіт за січень - лютий 2018